8.15.2551

อะไรคือเป้าหมายในชีวิต (กำลังปรับปรุงบทความนี้ โปรดติดตาม)


คุณคิดว่ามนุษย์เกิดมาเพื่ออะไร ?
     ตลอดชีวิตที่ผ่านมา เรามีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมีหน้าที่การงานที่ดี และหลังจากนั้นคือการสะสมทรัพย์สินเงินทอง แต่งงานมีครอบครัว
เลี้ยงดูบุตร และมีที่พักผ่อนในบั้นปลายของชีวิต ในท้ายที่สุด จนถึงวันที่เราต้องละทิ้งร่างกายนี้ไปในรูปแบบของความตาย
   แค่นี้หรือ คือการที่เราเรียกตัวเองว่า มนุษย์
แล้วมนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐคืออะไร ?
   เราประเสริฐในด้านสติปัญญา ที่สามารถรู้วิธีแก้ไขจากปัญหาเกิด แก่ เจ็บ ตายนี้ได้
แต่เราใช้ร่างที่เรียกว่า มนุษย์ ประกอบกิจกรรมเพียง 4 อย่างที่เทียบเท่ากับสัตว์คือ กิน นอน ร่วมเพศ
และป้องกันตัว มันเหมาะไหมที่ได้ชื่อว่าสัตว์ประเสริฐ ทั้งๆที่ไม่ได้ทำอะไรต่างจากสัตว์เดรัจฉานเลย
หากคุณคิดว่าร่างอันประเสริฐของคุณเอาใว้ใช้ประโยชน์เพียงแค่หาความสุขที่สักวันมันเลือนหายไป
มันจะได้ประโยชน์อะไรในเมื่อคุณไม่ได้อยุ่ร่างนี้ตลอด คุณมิอาจรู้ได้ว่าคุณจะได้รับร่างอะไรในชาติต่อไป
มันเสี่ยงไปไหม กับการรอคอยในการเริ่มทำดีในชาติหน้า
ขณะนี้พวกเราอยู่ในกลียุค "กลียุคคืออะไร" กลียุคคือยุคแห่งการทะเลาะวิวาท มนุษย์มีความจำสั้น มีช่วงชืวิตสั้น แก่งแย้งชิงดี ศาสนาทุกศาสนาเสื่อม ผู้คนลืมแนวทางของชีวิตมนุษย์ๆป
จึงเป็นเหตุผลให้ เชธัญญะ มหาพระบู อวตารรูปทองของคริชณะ อวตารลงมาเพิ่อช่วยมวลมนุษย์ที่ตกต่ำในกลียุคเมื่อ 500 ปีที่ผ่านมา พระองค์ทรงนำหลักศาสนาของกลียุคมาเผยแพร่ พระองค์ทรงสอนศาสตร์
ง่ายๆในการสวดภาวนามหามนต์


ฮะเร คริชณะ ฮะเร คริชณะ
คริชณะ คริชณะ ฮะเร ฮะเร
ฮะเร รามะ ฮะเร รามะ
รามะ รามะ ฮะเร ฮะเร

มหามนต์บทนี้เป็นมนต์บทเดียวที่จะช่วยพวกเราในกลียุค ให้สามารถรุ้เป้าหมายในการแก้ไขปัญหา
การเกิด แก่ เจ็บ ตายได้ และมนต์บทนี้ไม่ขึ้นอยู่กับศาสนา เพราะในยุคนี้ ศาสนาเสื่อมหมด จึงไม่มีวิธีไหน
ที่จะช่วยพันธวิญญาณที่ตกต่ำอย่างพวกเราได้ ปัจจุบันมีผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกสวดมหามนต์บทนี้
เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณเป็นใครนับถือศาสนาใดสามารถสวดมนต์บทนี้ได้ทุกเวลาแล้วคุณจะพบว่า
ชีวิตของคุณจะพบความสุขที่แท้จริง และมีเป้าหมายสมกับที่เป็นมนุษย์ (สัตว์ประเสริฐ)

ท่านที่สนใจการทำสมาธิที่เสียงมหามนต์
และพร้อมที่จะค้นหาตัวเอง

กรุณาติดต่อได้ที่

โทร . 085-901-0703
081-445-5401
087-352-5508

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ
การทำสมาะที่เสียงมหามนต์ร่วมมาร้องเพลงสวดภาวนามหามนต์
ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 14.00 น.
ณ. บริเวณ สวนปาล์ม สวนลุมพินีวัน กรุงเทพ ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่